Aquesta plataforma pot tenir diverses utilitats:

En general:

1_Visibilitzar aquests sabers i pràctiques existents en els nostres territoris i les persones que els custodien.

2_Generar xarxes on poder compartir experiències i projectes similars.

En particular:

3_Poder contactar amb persones que potencialment puguen:

a. Resoldre una necessitat relacionada amb la transformació de les matèries primeres naturals locals (p.exemple: encàrrecs, compra de productes, arranjament d'objectes, organització de fires artesanals…)

b. Transmetre el seu coneixement a altres persones, bé per a alguna emprenedoria, bé per a fomentar l'autoabastiment, el procés artesanal i el “fes-ho tu mateix/a”.

Davant el dubte, ens agrada puntualitzar que aquesta no és una pàgina de videotutorials, aquest mapeig ens permet visibilitzar i/o establir un contacte amb les persones que l\hagen autoritzat. Entenem que eines com internet són clau actualment per a aquests objectius, però seguim creient en un acostament directe a les persones, més proper i personal, donant oportunitat al fet que es genere una transmissió oral dels coneixements, tal com s'ha vingut fent tradicionalment durant molts anys.