En aquest mapeig es podran trobar diversos actors i actrius en forma de persones individuals, col·lectius, associacions o empreses associades als seus sabers o pràctiques:

a. Persones que posseeixen un saber que encara practiquen. (Fan)

b. Persones que algun dia van practicar un saber, i que avui dia encara podrien explicar-ho o transmetre-ho. (Conten)

c. Persones o associacions que dinamitzen aquest tipus de sabers en el territori. (Promouen)